Page Image
PROJELENDİRME

Günümüzde binalar teknoloji ile uyumlu olarak hızla gelişiyor.

Elektrik sistemi tasarımı artık bir mimari zemine yerleştirilen aydınlatma ve güç tasarımı kadar basit değildir.

Mühendislerimiz, elektrik sisteminin binayı canlandıran önemli bileşenlerden biri olduğunu ve projelerin temel de aynı niteliklere sahip olsalar da bir projeyi diğerlerinden ayıran karakteristik özelliklerinin bulunduğunun farkındadırlar.

Projenin özelliklerinin iyi anlaşılmış olması projenin amaç ve hedefine ulaşmada temel teşkil ettiği bilinci ile yaklaşır ve çözüme ulaştırırız.

Binanın yaşamını destekleyen bir tasarım sunmak için yaşam güvenliği ve normlara uyumluluğunun gerekliliklerini titizlikle analiz ederek müşterilerimiz için uygulanabilir, işletilebilir ve yaşanabilir projeler sunmak için çalışıyoruz.ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ERK Proje ve Mühendislik yeni tasarlanan binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması için “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre binanın enerji performans sınıfını belirleyerek Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkilidir.

DANIŞMANLIK

ERK Proje ve Mühendislik olarak doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde bir problemi çözmek ya da çözümüne yaklaşmak için teknik konularda, bilimsel gerçekler ile teknolojiye dayalı, bilgi ve düşünceyi temel alan hizmet anlayışı ile Teknik Danışmanlık ve Müşavirlik hizmeti sunmaktayız.

Tasarım bir projenin temelini oluşturmaktadır, ancak projenin hayata geçirilmesi için zaman planlaması ve bütçesi içinde kalması ile aynı zamanda diğer disiplinlerle koordine edilmesi gerekmektedir.

Danışmalığını yaptığımız projeler için sorumluluk alarak, riskleri kendi risklerimiz gibi değerlendirerek, müşterimizin yanında yürüyerek gerçekçi, uygulanabilir ve yönetilebilir çözümler sunmak için çalışmaktayız.KONTROLÖRLÜK

Bir projenin başarıya ulaşması için işin zamanında, bütçesine uygun ve projesine göre sonuçlandırılması  temel unsurlardır.

Mühendislerimiz bilgi birikimi ve deneyimleri ile tasarım ve proje denetim, şantiye koordinasyonu, ölçüm, test ve devreye alma kapsamında aktif rol alarak, sorumluluk ile çalışırlar.

Denetleme ve raporlama yaparak alınması gereken önlemler ve çözümler için proje yönetimi ve işveren ile koordine olarak projenin hayata geçirilmesine katkıda bulunurlar.